Trong sa hình thi có 11 tình huống giao thông được mô phỏng ngoài giao thông thực tế , bài thi số 2 này là mô phỏng tình huống giao thông xe bạn dừng trước vạch dừng để ưu tiên người đi bộ qua đường mà ở đó có tín hiệu đèn hay biển báo

I. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Dừng xe đúng điểm dừng quy định

2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo

II. YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC

1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 50cm

2. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút

3. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ

4. Tốc độ xe chạy không quá 24km/h đối với B2, Không quá 20km/h đối vớibằng C

III. CÁC LỖI TRỪ ĐIỂM

1. Không dừng ở vạch dừng quy định trừ 5 điểm

2. Dừng xe chưa đến điểm dừng quy định trừ 5 điểm

3. Dừng xe quá điểm dừng quy định trừ 5 điểm

4. Lái xe chết máy mỗi lần trừ 5 điểm

5. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút trừ 5 điểm

6. Lái xe quá tốc độ quy định cứ 3 giây bị trừ 1 điểm

IV. BỊ TRUẤT QUYỀN SÁT HẠCH KHI:

1. Lái xe lên vỉa hè

2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn

3. Điểm sát hạch dưới 80 điểm

V. KINH NGHIỆM

1. Sau khi xe xuất phát nên để xe đi chậm để đến bài sát hạch là có thể làm chủ được tình thế

2. Khi xe cách vạch dừng khoảng chừng 1m thì giẫm sát côn cho xe tự trôi theo quán tính, sẵn sàng chân phanh khi xe đến điểm dừng thì dẫm nhẹ phanh.

Dừng xe xong nhả côn từ từ cho xe đi tiếp vào bài sát hạch tiếp theo.

VI. LIÊN HỆ THỰC TẾ

Trong sa hình thi có 11 tình huống giao thông được mô phỏng ngoài giao thông thực tế , bài thi số 2 này là mô phỏng tình huống giao thông xe bạn dừng trước vạch dừng để ưu tiên người đi bộ qua đường mà ở đó có tín hiệu đèn hay biển báo

GV: Phạm Tuấn Anh