Người có bốn cái chết không phải do mệnh chủ định mà là do người tự chuốc lấy.

  Người nghỉ ngơi không đúng lúc ăn uống không tiết chế ,làm lụng quá độ thì bệnh tật kéo đến sát hại là một cái chết.

  Người ở địa vị thấp mà cư xử phạm thượng ham dục quá độ ,yêu sách không ngừng,thì sẽ bị hình phạt kéo đến sát hại là hai cái chết.

  Người ít mà xâm phạm chỗ người đông nhỏ yếu mà khinh khí lớn mạnh ,dận dữ mà không tự lượng sức mình thì sẽ bị binh khí ập đến sát hại là ba cái chết.

 Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia ,lạng lách đánh võng,phóng nhanh vượt ẩu thì tai nạn giao thông là bốn cái chết.

Bốn cái chết kiểu ấy là không phải do mệnh mà do người ta tự chuốc lấy

 

 

Của cái nhiều thì điểm tô nhà cửa

Đạo đức điểm tô thân mình