NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TỪ B2 LÊN D

 Điều Kiện:

- Người đủ 24 tuổi

- Có giấy phép lái xe ôtô B2 từ 5 năm trở lên

- Trình độ văn hóa 9/12 trở lên

2. TỪ C LÊN E

Điều Kiện:

- Người đủ 27 tuổi

- Có giấy phép lái xe hạng C từ 5 năm trở lên

- Trình độ văn hóa 9/12 trở lên

3. TỪ B2 LÊN C

Điều Kiện:

- Người đủ 21 tuổi trở lên

- Có giấy phép lái xe hạng B2 đủ 3 năm

4. THỦ TỤC

- Nộp hồ sơ gốc lái xe

- Bằng tốt nghiệp văn hóa 9/12 trở lên bản gốc

- Giấy chứng minh nhân dân photo

- Giấy phép lái xe photo

- 8 ảnh 3 * 4

- Giấy khám sức khỏe hợp lệ

5. THỜI GIAN THI

- 45 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ